Tương Nam Đàn – Thương hiệu xứ Nghệ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
dulich4phuong.net - Đến thành phố Vinh, ngược quốc lộ 49 bạn sẽ tới vùng quê trù phú Nam Đàn. Bao đời nay, nơi đây từng nổi tiếng với nghề làm tương truyền thống. Tương Nam Đàn cùng với tương Cự Đà (Hà Nội), tương Bần (Hưng Yên) từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt.
Tương Nam Đàn – Thương hiệu xứ Nghệ

 
So với hai loại tương kia, tương Nam Đàn độc đáo hơn bởi nó là “tương mảnh”. Gọi là “tương mảnh” bởi hạt đậu tương chỉ giã vỡ thành mảnh chứ không “nát như tương Bần”. Chai tương Nam Đàn cũng không có màu nâu như các loại tương khác mà có màu vàng sánh như mật ong. Những mảnh đậu lơ lửng trong nước tương, thơm và ngọt lịm. Mặc dù lượng muối bỏ vào mỗi chum tương không phải là ít, nhưng thật kỳ lạ, đến khi ăn, vị mặn chát của muối biển đã mất đi, chỉ còn đọng lại hương vị đậm đà, thơm ngọt từ đầu lưỡi.

~dulich4phuong.net

Bất cứ gia đình nào ở Nam Đàn cũng có thể làm tương. Nhưng bí quyết để có được những chum tương ngon nổi tiếng thì chỉ có một số gia đình nắm được. Kinh nghiệm làm tương Nam Đàn được các mẹ, các chị truyền dạy lại cho con gái coi như của hồi môn để dành. Vào những lúc tháng ba ngày tám, chỉ cần cơm với tương cà cũng có thể ăn no, còn khi nhàn rỗi thì làm để bán hay biếu bà con xa gần thưởng thức.
 
Bí quyết để có được một chum tương ngon, trước hết là phụ thuộc vào chính chiếc chum. Phải chọn được cái chung đã nung chín đều, nước men láng bóng, đổ nước ngâm trước khoảng 3, 4 ngày, sau đó đem úp miệng chum xuống đất.

~dulich4phuong.net

Tiếp đến là việc lựa chọn nguyên liệu để làm mốc. Nguyên liệu thường được chọn bao gồm: gạo nếp, gạo tẻ, kê hoặc ngô. Các thứ sau khi được đồ chín thì tãi đều ra nia rồi phun lên một lớp nước chè xanh đặc sánh trước khi phủ lá lên để ủ. Lá được chọn dùng để phủ cũng phải là loại lá dày, có khả năng giữ nhiệt tốt (chẳng hạn như lá nhãn, lá dáng hay lá chuối, lá chè...)

Trong thời gian ủ mốc, việc thăm và đảo mốc được thực hiện từ một đến hai lần. Sau 12 đến 15 ngày, nếu thấy mốc lên đều, màu vàng da cam hoặc đen óng ánh là được. Lúc này, người ta tiến hành công đoạn tiếp theo là bóp vụn mốc rồi đem phơi nắng cho thật giòn. Sau đó cho vào chum hoặc túi nilong buộc kín chờ ngày ngạ tương.

Song song với quá trình phơi mốc, người làm tương phải rang chín đỗ tương rồi mới nấu thành nước. Vớt bỏ sạch vỏ đỗ rồi lại đổ tất cả vào một chiếc chum. Công đoạn tiếp theo là đem tương ra phơi nắng.

Phơi nắng tương cũng là một công đoạn không kém phần công phu. Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm và lúc chiều tối phải khuấy đều chum tương khoảng chừng mươi phút. Nếu không làm đúng quy trình, hoặc gặp đợt mưa kéo dài, tương cũng sẽ mất ngon.

~dulich4phuong.net
Thương hiệu tương Nam Đàn

Sau khoảng 7 đến 9 ngày phơi nắng, tương bắt đầu được ngạ. Ngạ tương là quá trình đem trộn hai thứ muối (đã rang khô) và mốc vào chum tương theo một tỷ lệ nhất định. Sau ngày ngạ tượng khoảng một tuần, ta đã có một chum tương vừa ngon vừa thơm, màu vàng óng, dùng để ăn quanh năm với một hương vị không thể chê vào đâu được.

~dulich4phuong.net

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tương Nam Đàn – Thương hiệu xứ Nghệ

dulich4phuong.net - Đến thành phố Vinh, ngược quốc lộ 49 bạn sẽ tới vùng quê trù phú Nam Đàn. Bao đời nay, nơi đây từng nổi tiếng với nghề làm tương truyền thống. Tương Nam Đàn cùng với tương Cự Đà (Hà Nội), tương Bần (Hưng Yên) từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt.


Tuong Nam Dan – Thuong hieu xu Nghe


dulich4phuong.net - Den thành pho Vinh, nguoc quoc lo 49 ban se toi vùng quê trù phú Nam Dàn. Bao doi nay, noi dây tung noi tieng voi nghe làm tuong truyen thong. Tuong Nam Dàn cùng voi tuong Cu Dà (Hà Noi), tuong Ban (Hung Yên) tu lâu dã tro thành món an không the thieu trong bua com cua nguoi Viet. 
So voi hai loai tuong kia, tuong Nam Dàn doc dáo hon boi nó là “tuong manh”. Goi là “tuong manh” boi hat dau tuong chi giã vo thành manh chu không “nát nhu tuong Ban”. Chai tuong Nam Dàn cung không có màu nâu nhu các loai tuong khác mà có màu vàng sánh nhu mat ong. Nhung manh dau lo lung trong nuoc tuong, thom và ngot lim. Mac dù luong muoi bo vào moi chum tuong không phai là ít, nhung that ky la, den khi an, vi man chát cua muoi bien dã mat di, chi còn dong lai huong vi dam dà, thom ngot tu dau luoi.

~dulich4phuong.net

Bat cu gia dình nào o Nam Dàn cung có the làm tuong. Nhung bí quyet de có duoc nhung chum tuong ngon noi tieng thì chi có mot so gia dình nam duoc. Kinh nghiem làm tuong Nam Dàn duoc các me, các chi truyen day lai cho con gái coi nhu cua hoi môn de dành. Vào nhung lúc tháng ba ngày tám, chi can com voi tuong cà cung có the an no, còn khi nhàn roi thì làm de bán hay bieu bà con xa gan thuong thuc.
 
Bí quyet de có duoc mot chum tuong ngon, truoc het là phu thuoc vào chính chiec chum. Phai chon duoc cái chung dã nung chín deu, nuoc men láng bóng, do nuoc ngâm truoc khoang 3, 4 ngày, sau dó dem úp mieng chum xuong dat.

~dulich4phuong.net

Tiep den là viec lua chon nguyên lieu de làm moc. Nguyên lieu thuong duoc chon bao gom: gao nep, gao te, kê hoac ngô. Các thu sau khi duoc do chín thì tãi deu ra nia roi phun lên mot lop nuoc chè xanh dac sánh truoc khi phu lá lên de u. Lá duoc chon dùng de phu cung phai là loai lá dày, có kha nang giu nhiet tot (chang han nhu lá nhãn, lá dáng hay lá chuoi, lá chè...)

Trong thoi gian u moc, viec tham và dao moc duoc thuc hien tu mot den hai lan. Sau 12 den 15 ngày, neu thay moc lên deu, màu vàng da cam hoac den óng ánh là duoc. Lúc này, nguoi ta tien hành công doan tiep theo là bóp vun moc roi dem phoi nang cho that giòn. Sau dó cho vào chum hoac túi nilong buoc kín cho ngày nga tuong.

Song song voi quá trình phoi moc, nguoi làm tuong phai rang chín do tuong roi moi nau thành nuoc. Vot bo sach vo do roi lai do tat ca vào mot chiec chum. Công doan tiep theo là dem tuong ra phoi nang.

Phoi nang tuong cung là mot công doan không kém phan công phu. Moi ngày, vào lúc sáng som và lúc chieu toi phai khuay deu chum tuong khoang chung muoi phút. Neu không làm dúng quy trình, hoac gap dot mua kéo dài, tuong cung se mat ngon.

~dulich4phuong.net
Thuong hieu tuong Nam Dàn

Sau khoang 7 den 9 ngày phoi nang, tuong bat dau duoc nga. Nga tuong là quá trình dem tron hai thu muoi (dã rang khô) và moc vào chum tuong theo mot ty le nhat dinh. Sau ngày nga tuong khoang mot tuan, ta dã có mot chum tuong vua ngon vua thom, màu vàng óng, dùng de an quanh nam voi mot huong vi không the chê vào dâu duoc.

~dulich4phuong.net

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

MÓN ĂN PHONG PHÚ

Hàng chục ngàn món 3 miền

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

DỄ DÀNG TÌM KIẾM

Nguyên liệu, cách nấu,...

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hình ảnh đẹp, dễ làm theo

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Luôn có khi bạn cần

SoTayDauBep www.sotaydaubep.net Ha Noi, VietNam HaNoi VN-HN 10000 VN +84(0)923794309
>