Ẩm thực đất nước Tây Ban Nha

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ẩm thực Tây Ban Nha rất đa dạng và phong phú. Do là một quốc gia với đường bờ biển dài nên “Xứ sở bò tót” có rất nhiều các món hải sản. Sự đa dạng về văn hóa gốc Địa Trung Hải cũng được thể hiện rõ trong các món ăn của nước này với hàng ngàn cách chế biến và hương vị khác nhau.
Ẩm thực đất nước Tây Ban Nha

>> Tưng bừng lễ hội nho Tây Ban Nha
>>
Những món ăn sáng truyền thống của người Tây Ban Nha
>> 
Trứng tráng khoai tây kiểu Tây Ban Nha

~ 
Nguồn ảnh: eye-on-vancouver.com

Hai thành phần cơ bản được sử dụng trong các món ăn của Tây Ban Nha là dầu ôliu và tỏi (Quốc gia này sản xuất 44% sản lượng dầu ôliu trên thế giới). Các món ăn đa dạng từ hương vị đến các loại nguyên liệu, từ vùng núi xuống đồng bằng, đến miền biển. Thông thường, các món ăn của Tây Ban Nha được chế biến với khoai tây, cà chua, ớt xanh và hạt đậu.

~ 
Dầu ô liu. Nguồn ảnh : tradenote.net

Ham (giăm bông) theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một thực phẩm có giá trị cao. Người Tây Ban Nha lựa chọn giăm bông rất nghiêm túc và sẵn sàng trả giá cao cho giăm bông chất lượng hàng đầu. Người Tây Ban Nha rất tự hào về giăm bông của họ, bởi có hẳn một số viện bảo tàng giăm bông, (museo de Jamón). Bạn sẽ thấy các loại giăm bông khác nhau trong các menu hoặc trong siêu thị, nhưng thường là jamón Serrano hoặc giăm bông từ dãy núi dài có sườn dốc.

 ~
Nguồn ảnh: elcorreodigital.com

Người Tây Ban Nha thích xúc xích, đặc biệt là chorizo của họ, một xúc xích thịt lợn được làm bằng paprika. Có rất nhiều loại chorizo, xúc xích tươi, mềm cho đến xúc xích hun khói và để lâu. Mùa đông, các gia đình thường làm chorizo và treo chúng trong hầm rượu hoặc để khô trên các căn gác.

 ~
Nguồn ảnh: seriouseats.com

~ 
Nguồn ảnh: ifelix.net

Thịt bò, cừu và thịt lợn đều phổ biến, có thể được chế biến bằng cách quay, nướng trên than hoặc sa-tế cho các món sốt. Thường thì người Tây Ban Nha dùng thịt quay trong các dịp lễ, hội.

Trứng được ăn hàng ngày. Nó có mặt khắp nơi, từ các nhà hàng sang trọng cho đến những hàng ăn bình dân hay tại nhà. Trứng đúc khoai tây, ăn nguội hay để lạnh là món phổ biến. Huevos flamencos - món trứng chiên với thịt hun khói, cà chua và rau, vốn là món ăn truyền thống của Seville, nhưng giờ đây đã thành món ăn của cả Tây Ban Nha. Nhưng dù có chế biến thế nào, món trứng Tây Ban Nha luôn ngon lành và khoái khẩu. Trứng cũng được dùng trong các món tráng miệng.

~ 
Nguồn ảnh: viajespain.es

 Món Cocidos cũng là một món rất phổ biến. Đó là món hầm truyền thống của Tây Ban Nha. Món này thường gồm rau tươi, rau khô với các loại thịt, và mỗi vùng đều có sự sáng tạo riêng và có tên gọi riêng: người Catalan gọi nó là Escudella, người Andalusia lại gọi nó là Potaje.

 ~
Nguồn ảnh: lifefm.ie

Bacalao là món cá tuyết muối phơi khô, là tinh túy của ẩm thực Tây Ban Nha. Có thể nấu cá với hành và tiêu, trộn với kem, dầu ô liu, tỏi và các gia vị khác hoặc là rim với tỏi để làm thành một thứ nước xốt sền sệt. Cocido, olla, pote, guiso, estofado hay escudella cũng là những món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha.

~ 
Cá tuyết. Nguồn ảnh: wordpress.com

~ 
Nguồn ảnh: about.com

Một trong những phong tục ăn uống độc đáo của Tây Ban Nha là các món khai vị (tapas) luôn được phục vụ kèm với đồ uống. Churro, một loại bánh bột dài chấm với chocolate là một món ăn rất đặc sắc của Tây Ban Nha.

 ~
Nguồn ảnh: allthingsd.com

Quả thật, ẩm thực Tây Ban Nha đa dạng, độc đáo. Bởi lẽ đó, để có thể thưởng thức được hết tất cả các món ăn ở Tây Ban Nha có lẽ cũng phải mất cả một cuộc hành trình dài trên đất nước được mệnh danh là “Xứ sở bò tót này”. Và người Tây Ban Nha sẽ nói “Buen provecho!” để chúc bạn ăn ngon miệng!.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ẩm thực đất nước Tây Ban Nha

Ẩm thực Tây Ban Nha rất đa dạng và phong phú. Do là một quốc gia với đường bờ biển dài nên “Xứ sở bò tót” có rất nhiều các món hải sản. Sự đa dạng về văn hóa gốc Địa Trung Hải cũng được thể hiện rõ trong các món ăn của nước này với hàng ngàn cách chế biến và hương vị khác nhau.


Am thuc dat nuoc Tay Ban Nha


Am thuc Tây Ban Nha rat da dang và phong phú. Do là mot quoc gia voi duong bo bien dài nên “Xu so bò tót” có rat nhieu các món hai san. Su da dang ve van hóa goc Dia Trung Hai cung duoc the hien rõ trong các món an cua nuoc này voi hàng ngàn cách che bien và huong vi khác nhau.


>> Tung bung le hoi nho Tây Ban Nha
>>
Nhung món an sáng truyen thong cua nguoi Tây Ban Nha
>> 
Trung tráng khoai tây kieu Tây Ban Nha

~ 
Nguon anh: eye-on-vancouver.com

Hai thành phan co ban duoc su dung trong các món an cua Tây Ban Nha là dau ôliu và toi (Quoc gia này san xuat 44% san luong dau ôliu trên the gioi). Các món an da dang tu huong vi den các loai nguyên lieu, tu vùng núi xuong dong bang, den mien bien. Thông thuong, các món an cua Tây Ban Nha duoc che bien voi khoai tây, cà chua, ot xanh và hat dau.

~ 
Dau ô liu. Nguon anh : tradenote.net

Ham (giam bông) theo tieng Tây Ban Nha có nghia là mot thuc pham có giá tri cao. Nguoi Tây Ban Nha lua chon giam bông rat nghiêm túc và san sàng tra giá cao cho giam bông chat luong hàng dau. Nguoi Tây Ban Nha rat tu hào ve giam bông cua ho, boi có han mot so vien bao tàng giam bông, (museo de Jamón). Ban se thay các loai giam bông khác nhau trong các menu hoac trong siêu thi, nhung thuong là jamón Serrano hoac giam bông tu dãy núi dài có suon doc.

 ~
Nguon anh: elcorreodigital.com

Nguoi Tây Ban Nha thích xúc xích, dac biet là chorizo cua ho, mot xúc xích thit lon duoc làm bang paprika. Có rat nhieu loai chorizo, xúc xích tuoi, mem cho den xúc xích hun khói và de lâu. Mùa dông, các gia dình thuong làm chorizo và treo chúng trong ham ruou hoac de khô trên các can gác.

 ~
Nguon anh: seriouseats.com

~ 
Nguon anh: ifelix.net

Thit bò, cuu và thit lon deu pho bien, có the duoc che bien bang cách quay, nuong trên than hoac sa-te cho các món sot. Thuong thì nguoi Tây Ban Nha dùng thit quay trong các dip le, hoi.

Trung duoc an hàng ngày. Nó có mat khap noi, tu các nhà hàng sang trong cho den nhung hàng an bình dân hay tai nhà. Trung dúc khoai tây, an nguoi hay de lanh là món pho bien. Huevos flamencos - món trung chiên voi thit hun khói, cà chua và rau, von là món an truyen thong cua Seville, nhung gio dây dã thành món an cua ca Tây Ban Nha. Nhung dù có che bien the nào, món trung Tây Ban Nha luôn ngon lành và khoái khau. Trung cung duoc dùng trong các món tráng mieng.

~ 
Nguon anh: viajespain.es

 Món Cocidos cung là mot món rat pho bien. Dó là món ham truyen thong cua Tây Ban Nha. Món này thuong gom rau tuoi, rau khô voi các loai thit, và moi vùng deu có su sáng tao riêng và có tên goi riêng: nguoi Catalan goi nó là Escudella, nguoi Andalusia lai goi nó là Potaje.

 ~
Nguon anh: lifefm.ie

Bacalao là món cá tuyet muoi phoi khô, là tinh túy cua am thuc Tây Ban Nha. Có the nau cá voi hành và tiêu, tron voi kem, dau ô liu, toi và các gia vi khác hoac là rim voi toi de làm thành mot thu nuoc xot sen set. Cocido, olla, pote, guiso, estofado hay escudella cung là nhung món an dac trung cua Tây Ban Nha.

~ 
Cá tuyet. Nguon anh: wordpress.com

~ 
Nguon anh: about.com

Mot trong nhung phong tuc an uong doc dáo cua Tây Ban Nha là các món khai vi (tapas) luôn duoc phuc vu kèm voi do uong. Churro, mot loai bánh bot dài cham voi chocolate là mot món an rat dac sac cua Tây Ban Nha.

 ~
Nguon anh: allthingsd.com

Qua that, am thuc Tây Ban Nha da dang, doc dáo. Boi le dó, de có the thuong thuc duoc het tat ca các món an o Tây Ban Nha có le cung phai mat ca mot cuoc hành trình dài trên dat nuoc duoc menh danh là “Xu so bò tót này”. Và nguoi Tây Ban Nha se nói “Buen provecho!” de chúc ban an ngon mieng!.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

MÓN ĂN PHONG PHÚ

Hàng chục ngàn món 3 miền

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

DỄ DÀNG TÌM KIẾM

Nguyên liệu, cách nấu,...

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hình ảnh đẹp, dễ làm theo

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Luôn có khi bạn cần

SoTayDauBep www.sotaydaubep.net Ha Noi, VietNam HaNoi VN-HN 10000 VN +84(0)923794309
>