Espresso - vị cuộc sống

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Espresso - vị cuộc sống
childPage~>Espresso - vị cuộc sống
Cập nhật ngày 14/12/2011

   

Nếu bạn chưa từng uống Espresso cũng tương đương với việc bạn chưa bước chân vào thế giới uống cà phê. Vậy bạn hãy hé mở cánh cửa để khám phá nghệ thuật của vị ngọt và đắng.

Espresso là gì?
 
Cái tên Espresso bắt nguồn từ nước Ý. Trong tiếng Ý, Espresso được gọi là “express”, nghĩa là cà phê có thể được phục vụ cho khách hàng ngay lập tức. Cách pha cà phê Espresso được quy định bởi bốn chữ M’s : “…Macinazione nghĩa là cách xay cà phê, Miscela là cà phê trộn, Macchina là máy pha cà phê, và Mano là bàn tay khéo léo của người thợ pha cà phê…”. Cà phê Espresso sẽ trở nên hoàn hảo nhất nếu bốn chữ “M” trên được thực hiện đúng.

Làm thế nào để pha được một tách Espresso hoàn hảo?
 
Pha Espresso được đánh giá là một “nghệ thuật”, và người pha cà phê Espresso có thể lấy đây làm một cơ hội để thể hiện đầy đủ tài nghệ pha cà phê của mình. Một tách Espresso hoàn hảo phải có vị ngọt đặc biệt và hương thơm hấp dẫn của cà phê mới xay. Vị của Espresso vừa đậm đà, lại vừa thanh thoát. Thêm vào đó, ít phút sau khi uống,vị thơm của cà phê vẫn lưu lại trong vòm họng.
 
Những tiêu chuẩn trên khá khắt khe, vậy nguyên tắc ở đây là gì vậy?
 
1. Trộn Espresso:
 
Mục đích của việc trộn cà phê Espresso là để tạo ra một loại cà phê có mùi vị đặc biệt mà không loại cà phê riêng lẻ nào có được. Những loại cà phê thường được dùng là cà phê từ Braxin, Mexico, Panama và Peru. Mỗi loại cà phê khác nhau lại cho mùi vị, độ chua, độ đậm đặc và dư vị khác nhau.
 
2. Rang Espresso

Hương thơm và vị ngọt là hai yếu tố quan trọng của một tách Espresso ngon. Vì vậy, mục đích của việc rang cà phê Espresso là để giữ lại hương thơm và vị ngọt, cũng như giảm tối đa vị chua và đắng. Việc này có thể được thực hiện bằng cách chọn đúng thời điểm kết thúc, thường là ở thời kì hạt nổ lần thứ nhất.

Có một chú ý: dù bạn có gặp khó khăn trong việc điều hoà độ chua của cà phê thì cũng đừng nên rang đến thời kì hạt nổ thứ hai. Việc này là rất quan trọng, vì rang quá lửa sẽ làm mất hương vị và đường trong hạt cà phê, những yếu tố đóng góp rất nhiều trong việc tạo nên hương vị đặc trưng cho Espresso.
 
3. Xay Espresso
 
Người ta thường dùng máy xay kiểu Burr để xay cà phê Espresso. Vì khi tiếp xúc với không khí, những hợp chất chứa hương vị của cà phê rất dễ bị mất đi, quá trình xay phải diễn ra càng nhanh càng tốt. Thời gian xay hợp lý là từ 23-28 giây. Thêm nữa, dụng cụ cũng phải được thay hàng ngày để tránh việc cà phê hút ẩm và mất nhiều thời gian xay hơn.
 
4. Pha Espresso
 
Sau khi được rang, trộn, xay, đo lượng cần thiết và nén, cà phê Espresso đã sẵn sàng để pha. Trước khi đặt bộ lọc porta lên đầu máy, hãy cho chừng 2 ounce (đơn vị đo lường bằng 28, 35 g) nước qua phần đầu trước. Quá trình này được gọi là ổn định nhiệt độ. Đặt bộ lọc vào đúng chỗ, sau đó đặt một cốc thủy tinh vào dưới phần vòi của bộ lọc. Nhấn nút để bắt đầu quá trình pha đầu tiên. Quá trình này cho phép nước thấm qua đều khắp các miếng cà phê trước khi sử dụng nước nóng với áp suất cao.
 
Đối với 1.5 ounce Espresso, thời gian pha kéo dài từ 23-30 giây, tính từ lúc bắt đầu cho tới khi cà phê chảy ra tại miệng vòi. Cà phê chảy ra giống như dòng chảy của mật ong nóng nhỏ giọt. Hãy dừng quá trình pha khi Espresso chuyển dần sang màu nhạt. Nếu quá trình pha kéo dài quá 30 giây thì sử dụng máy xay loại lớn, còn nếu kéo dài không quá 25 giây thì sử dụng loại nhỏ. Khi nén cà phê chú ý không nên nén với những áp suất khác nhau, vì như vậy nước thấm qua sẽ không đều. Nếu điều chỉnh áp suất sai, bạn sẽ thu được kết quả không đúng mong đợi dù có điều chỉnh thời gian đúng. 

Các loại Espresso
 
1.  Latte: Loại Espresso được pha bằng cách cho thêm sữa, rất phổ biến ở Bắc Mỹ. Cà phê loại này bông và khá nhẹ nhàng với nhiều sữa và rất ít cà phê.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/espresso2q.jpg~

2. Mocha: Bản hoà tấu của Espresso và sôcôla đắng. Để pha cà phê loại này, đầu tiên cho sôcôla vào đáy tách, sau đó đổ Espresso lên trên. Cuối cùng là đổ thêm sữa nóng và tận hưởng tách cà phê đầy hương vị sôcôla của bạn.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cafemocha1.jpg~

3. Cappuchino: Không giống như Latte và Mocha, đây là một ví dụ tuyệt vời về một tách cà phê “cân bằng về mọi thứ”. Một phần ba là Espresso, một phần ba là sữa nóng, và một phần ba là bọt sữa. Ba nhân tố này tạo ra một tách Espresso “lộng lẫy”, trang điểm bởi một vòng tròn kem sôcôla ở rìa tách. Đây là loại Espresso tuyệt vời mà ai cũng dễ dàng yêu thích.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cappuchino12.jpg~

4. Macchiato: Một tách cà phê pha từ Espresso và sữa nóng với bọt sữa ở trên cùng.

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cafemacchiato1.jpg~

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Espresso - vị cuộc sốngEspresso - vi cuoc songchildPage~>Espresso - vi cuoc song
Cap nhat ngay 14/12/2011

   

Neu ban chua tung uong Espresso cung tuong duong voi viec ban chua buoc chân vào the gioi uong cà phê. Vay ban hãy hé mo cánh cua de khám phá nghe thuat cua vi ngot và dang.

Espresso là gì?
 
Cái tên Espresso bat nguon tu nuoc Ý. Trong tieng Ý, Espresso duoc goi là “express”, nghia là cà phê có the duoc phuc vu cho khách hàng ngay lap tuc. Cách pha cà phê Espresso duoc quy dinh boi bon chu M’s : “…Macinazione nghia là cách xay cà phê, Miscela là cà phê tron, Macchina là máy pha cà phê, và Mano là bàn tay khéo léo cua nguoi tho pha cà phê…”. Cà phê Espresso se tro nên hoàn hao nhat neu bon chu “M” trên duoc thuc hien dúng.

Làm the nào de pha duoc mot tách Espresso hoàn hao?
 
Pha Espresso duoc dánh giá là mot “nghe thuat”, và nguoi pha cà phê Espresso có the lay dây làm mot co hoi de the hien day du tài nghe pha cà phê cua mình. Mot tách Espresso hoàn hao phai có vi ngot dac biet và huong thom hap dan cua cà phê moi xay. Vi cua Espresso vua dam dà, lai vua thanh thoát. Thêm vào dó, ít phút sau khi uong,vi thom cua cà phê van luu lai trong vòm hong.
 
Nhung tiêu chuan trên khá khat khe, vay nguyên tac o dây là gì vay?
 
1. Tron Espresso:
 
Muc dích cua viec tron cà phê Espresso là de tao ra mot loai cà phê có mùi vi dac biet mà không loai cà phê riêng le nào có duoc. Nhung loai cà phê thuong duoc dùng là cà phê tu Braxin, Mexico, Panama và Peru. Moi loai cà phê khác nhau lai cho mùi vi, do chua, do dam dac và du vi khác nhau.
 
2. Rang Espresso

Huong thom và vi ngot là hai yeu to quan trong cua mot tách Espresso ngon. Vì vay, muc dích cua viec rang cà phê Espresso là de giu lai huong thom và vi ngot, cung nhu giam toi da vi chua và dang. Viec này có the duoc thuc hien bang cách chon dúng thoi diem ket thúc, thuong là o thoi kì hat no lan thu nhat.

Có mot chú ý: dù ban có gap khó khan trong viec dieu hoà do chua cua cà phê thì cung dung nên rang den thoi kì hat no thu hai. Viec này là rat quan trong, vì rang quá lua se làm mat huong vi và duong trong hat cà phê, nhung yeu to dóng góp rat nhieu trong viec tao nên huong vi dac trung cho Espresso.
 
3. Xay Espresso
 
Nguoi ta thuong dùng máy xay kieu Burr de xay cà phê Espresso. Vì khi tiep xúc voi không khí, nhung hop chat chua huong vi cua cà phê rat de bi mat di, quá trình xay phai dien ra càng nhanh càng tot. Thoi gian xay hop lý là tu 23-28 giây. Thêm nua, dung cu cung phai duoc thay hàng ngày de tránh viec cà phê hút am và mat nhieu thoi gian xay hon.
 
4. Pha Espresso
 
Sau khi duoc rang, tron, xay, do luong can thiet và nén, cà phê Espresso dã san sàng de pha. Truoc khi dat bo loc porta lên dau máy, hãy cho chung 2 ounce (don vi do luong bang 28, 35 g) nuoc qua phan dau truoc. Quá trình này duoc goi là on dinh nhiet do. Dat bo loc vào dúng cho, sau dó dat mot coc thuy tinh vào duoi phan vòi cua bo loc. Nhan nút de bat dau quá trình pha dau tiên. Quá trình này cho phép nuoc tham qua deu khap các mieng cà phê truoc khi su dung nuoc nóng voi áp suat cao.
 
Doi voi 1.5 ounce Espresso, thoi gian pha kéo dài tu 23-30 giây, tính tu lúc bat dau cho toi khi cà phê chay ra tai mieng vòi. Cà phê chay ra giong nhu dòng chay cua mat ong nóng nho giot. Hãy dung quá trình pha khi Espresso chuyen dan sang màu nhat. Neu quá trình pha kéo dài quá 30 giây thì su dung máy xay loai lon, còn neu kéo dài không quá 25 giây thì su dung loai nho. Khi nén cà phê chú ý không nên nén voi nhung áp suat khác nhau, vì nhu vay nuoc tham qua se không deu. Neu dieu chinh áp suat sai, ban se thu duoc ket qua không dúng mong doi dù có dieu chinh thoi gian dúng. 

Các loai Espresso
 
1.  Latte: Loai Espresso duoc pha bang cách cho thêm sua, rat pho bien o Bac My. Cà phê loai này bông và khá nhe nhàng voi nhieu sua và rat ít cà phê.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/espresso2q.jpg~

2. Mocha: Ban hoà tau cua Espresso và sôcôla dang. De pha cà phê loai này, dau tiên cho sôcôla vào dáy tách, sau dó do Espresso lên trên. Cuoi cùng là do thêm sua nóng và tan huong tách cà phê day huong vi sôcôla cua ban.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cafemocha1.jpg~

3. Cappuchino: Không giong nhu Latte và Mocha, dây là mot ví du tuyet voi ve mot tách cà phê “cân bang ve moi thu”. Mot phan ba là Espresso, mot phan ba là sua nóng, và mot phan ba là bot sua. Ba nhân to này tao ra mot tách Espresso “long lay”, trang diem boi mot vòng tròn kem sôcôla o rìa tách. Dây là loai Espresso tuyet voi mà ai cung de dàng yêu thích.
 

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cappuchino12.jpg~

4. Macchiato: Mot tách cà phê pha tu Espresso và sua nóng voi bot sua o trên cùng.

~http://www.amthuc365.vn/upload/de/cafemacchiato1.jpg~

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

MÓN ĂN PHONG PHÚ

Hàng chục ngàn món 3 miền

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

DỄ DÀNG TÌM KIẾM

Nguyên liệu, cách nấu,...

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hình ảnh đẹp, dễ làm theo

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Luôn có khi bạn cần

SoTayDauBep www.sotaydaubep.net Ha Noi, VietNam HaNoi VN-HN 10000 VN +84(0)923794309
>