Cách làm một số món ăn bổ tim

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Người loạn nhịp tim dạng tâm thận dương hư thường run sợ, lo lắng, bực bội, ít ngủ, cổ họng và lưỡi khô, trong người nóng bức… Một số món ăn dưới đây rất tốt cho người loạn nhịp tim.
Cách làm một số món ăn bổ tim

Nhân sâm nấu gà:

Nhân sâm 10g, mạch đông 10g, ngũ vị tử 19g, thịt gà 150g, xì dầu 10g, muối 5g, gừng 5g, hành 10g, cà rốt 100g, nấm đông cô 50g, dầu ăn 50g, canh gà 500ml.

Nhân sâm ngâm nở; Mạch đông bỏ tim; Ngũ vị tử rửa sạch, hành cắt khúc, gừng cắt miếng, cà rốt cắt miếng vuông khoảng 4cm, nấm ngâm nở, rửa sạch, thịt gà cắt miếng.

Để chảo nóng đổ dầu vào, đợi dầu nóng bỏ hành, gừng vào phi cho thơm, rồi bỏ gà vào, bỏ nấm, cà rốt, ngũ vị tử, mạch đông, nhân sâm vào, xào cho đều, đổ canh gà vào, vặn lửa nhỏ hầm cho đến khi chín. Ngày ăn 1 lần, ăn 3 – 5 ngày.

Mực xào nấm đông cô: Thiên đông 12g, mạch đông 12g, mực 100g, cần tây 100g, nấm đông cô 50g, rượu 10g, xì dầu 10g, muối 5g, hành 10g, gừng 5g, canh gà 300ml, dầu 50g.
Thiên môn đông rửa sạch, cắt miếng, mạch đông bỏ tim; Mực rửa sạch, cắt dài khoảng 4cm, ngang 2cm; Cần tây rửa sạch, cắt khúc khoảng 4cm; Nấm cắt 2cm; Hành cắt khúc; gừng cắt lát. Mạch đông, thiên đông bỏ vào nồi nhỏ, đổ vào 100ml canh gà, chưng cho chín.

Mực xào nấm đông cô:

Thiên đông 12g, mạch đông 12g, mực 100g, cần tây 100g, nấm đông cô 50g, rượu 10g, xì dầu 10g, muối 5g, hành 10g, gừng 5g, canh gà 300ml, dầu 50g.

Thiên môn đông rửa sạch, cắt miếng, mạch đông bỏ tim; Mực rửa sạch, cắt dài khoảng 4cm, ngang 2cm; Cần tây rửa sạch, cắt khúc khoảng 4cm; Nấm cắt 2cm; Hành cắt khúc; gừng cắt lát. Mạch đông, thiên đông bỏ vào nồi nhỏ, đổ vào 100ml canh gà, chưng cho chín.

Để cháo lên lửa lớn, đợi chảo nóng đổ dầu vào, đợi dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi bỏ mực vào xào sơ, sau đó bỏ nấm, cần tây, thiên đông, mạch đông, xì dầu, muối, canh gà và xào cho chín thì dùng được. Ngày một lần, dùng trong bữa chính, mỗi lần ăn 50g mực.

Ngọc trúc tim heo: Ngọc trúc 15g, mạch đông 10g, thiên đông 10g, đại táo 10 quả, tim heo 1/2 quả, rượu 10g, hành 10g, gừng 5g, muối 5g, canh gà 1.000ml, cải non 200g, dầu ăn 50g.

Ngọc trúc rửa sạch, cắt khúc; mạch đông bỏ tim; Thiên đông cắt miếng, táo bỏ hột; Tim heo luộc sơ trong nước sôi, vớt ra cắt miếng; gừng đập dập, hành cắt khúc.

Để chảo nóng đổ dầu vào, đợi dầu nóng bỏ hành, gừng vào phi cho thơm, rồi đổ canh gà vào, canh gà sôi bỏ ngọc trúc, mạch đông, thiên đông, táo, rượu, muối và tim heo vào, vặn lửa nhỏ nấu thêm 20 phút. Ngày 1 lần, mỗi lần ăn 1/2 tim heo.

Dương sâm mạch đông: Sâm tây dương 10g, mạch đông 10g, ngũ vị tử 9g, đường 6g.
Sâm ngâm nở, cắt lát mỏng, mạch đông bỏ tim; Ngũ vị tử rửa sạch. Bỏ tất cả vào nồi, đổ vào 200ml nước.

Nấu sôi bằng lửa lớn, vặn lửa nhỏ nấu thêm 15 phút thì dùng được. Uống thay nước.

Song nhĩ xào mực: Ngân nhĩ 15g, nấm mèo 20g, mực tươi 200g, rượu 10g, gừng 5g, hành 10g, muối 5g, cần tây 50g, dầu ăn 50g.

Ngân nhĩ, nấm mèo ngâm cho nở, xé miếng; Mực rửa sạch, cắt miếng dài 4cm, ngang 3cm, cần tây rửa sạch, cắt khúc khoảng 4cm; Hành cắt khúc; Gừng cắt lát.

Để chảo lên lửa lớn, đợi chảo nóng đổ dầu vào, đợi dầu nóng bỏ gừng, hành vào phi cho thơm, rồi bỏ mực vào xào sơ, sau cùng bỏ tất cả vào, xào cho chín thì dùng được. Ngày 1 lần, dùng trong bữa chính.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cách làm một số món ăn bổ tim

Người loạn nhịp tim dạng tâm thận dương hư thường run sợ, lo lắng, bực bội, ít ngủ, cổ họng và lưỡi khô, trong người nóng bức… Một số món ăn dưới đây rất tốt cho người loạn nhịp tim.


Cach lam mot so mon an bo tim


Nguoi loan nhip tim dang tam than duong hu thuong run so, lo lang, buc boi, it ngu, co hong va luoi kho, trong nguoi nong buc… Mot so mon an duoi day rat tot cho nguoi loan nhip tim.


Nhan sam nau ga:

Nhan sam 10g, mach dong 10g, ngu vi tu 19g, thit ga 150g, xi dau 10g, muoi 5g, gung 5g, hanh 10g, ca rot 100g, nam dong co 50g, dau an 50g, canh ga 500ml.

Nhan sam ngam no; Mach dong bo tim; Ngu vi tu rua sach, hanh cat khuc, gung cat mieng, ca rot cat mieng vuong khoang 4cm, nam ngam no, rua sach, thit ga cat mieng.

De chao nong do dau vao, doi dau nong bo hanh, gung vao phi cho thom, roi bo ga vao, bo nam, ca rot, ngu vi tu, mach dong, nhan sam vao, xao cho deu, do canh ga vao, van lua nho ham cho den khi chin. Ngay an 1 lan, an 3 – 5 ngay.

Muc xao nam dong co: Thien dong 12g, mach dong 12g, muc 100g, can tay 100g, nam dong co 50g, ruou 10g, xi dau 10g, muoi 5g, hanh 10g, gung 5g, canh ga 300ml, dau 50g.
Thien mon dong rua sach, cat mieng, mach dong bo tim; Muc rua sach, cat dai khoang 4cm, ngang 2cm; Can tay rua sach, cat khuc khoang 4cm; Nam cat 2cm; Hanh cat khuc; gung cat lat. Mach dong, thien dong bo vao noi nho, do vao 100ml canh ga, chung cho chin.

Muc xao nam dong co:

Thien dong 12g, mach dong 12g, muc 100g, can tay 100g, nam dong co 50g, ruou 10g, xi dau 10g, muoi 5g, hanh 10g, gung 5g, canh ga 300ml, dau 50g.

Thien mon dong rua sach, cat mieng, mach dong bo tim; Muc rua sach, cat dai khoang 4cm, ngang 2cm; Can tay rua sach, cat khuc khoang 4cm; Nam cat 2cm; Hanh cat khuc; gung cat lat. Mach dong, thien dong bo vao noi nho, do vao 100ml canh ga, chung cho chin.

De chao len lua lon, doi chao nong do dau vao, doi dau nong bo gung, hanh vao phi cho thom, roi bo muc vao xao so, sau do bo nam, can tay, thien dong, mach dong, xi dau, muoi, canh ga va xao cho chin thi dung duoc. Ngay mot lan, dung trong bua chinh, moi lan an 50g muc.

Ngoc truc tim heo: Ngoc truc 15g, mach dong 10g, thien dong 10g, dai tao 10 qua, tim heo 1/2 qua, ruou 10g, hanh 10g, gung 5g, muoi 5g, canh ga 1.000ml, cai non 200g, dau an 50g.

Ngoc truc rua sach, cat khuc; mach dong bo tim; Thien dong cat mieng, tao bo hot; Tim heo luoc so trong nuoc soi, vot ra cat mieng; gung dap dap, hanh cat khuc.

De chao nong do dau vao, doi dau nong bo hanh, gung vao phi cho thom, roi do canh ga vao, canh ga soi bo ngoc truc, mach dong, thien dong, tao, ruou, muoi va tim heo vao, van lua nho nau them 20 phut. Ngay 1 lan, moi lan an 1/2 tim heo.

Duong sam mach dong: Sam tay duong 10g, mach dong 10g, ngu vi tu 9g, duong 6g.
Sam ngam no, cat lat mong, mach dong bo tim; Ngu vi tu rua sach. Bo tat ca vao noi, do vao 200ml nuoc.

Nau soi bang lua lon, van lua nho nau them 15 phut thi dung duoc. Uong thay nuoc.

Song nhi xao muc: Ngan nhi 15g, nam meo 20g, muc tuoi 200g, ruou 10g, gung 5g, hanh 10g, muoi 5g, can tay 50g, dau an 50g.

Ngan nhi, nam meo ngam cho no, xe mieng; Muc rua sach, cat mieng dai 4cm, ngang 3cm, can tay rua sach, cat khuc khoang 4cm; Hanh cat khuc; Gung cat lat.

De chao len lua lon, doi chao nong do dau vao, doi dau nong bo gung, hanh vao phi cho thom, roi bo muc vao xao so, sau cung bo tat ca vao, xao cho chin thi dung duoc. Ngay 1 lan, dung trong bua chinh.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

MÓN ĂN PHONG PHÚ

Hàng chục ngàn món 3 miền

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

DỄ DÀNG TÌM KIẾM

Nguyên liệu, cách nấu,...

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hình ảnh đẹp, dễ làm theo

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Luôn có khi bạn cần

SoTayDauBep www.sotaydaubep.net Ha Noi, VietNam HaNoi VN-HN 10000 VN +84(0)923794309
>